?

Log in

Can you see the circus? [entries|archive|friends|userinfo]
mushroomgirl_5

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Dec. 11th, 2009|02:31 pm]
mushroomgirl_5
Ik lees je niet!
Ik lees je niet omdat het dan echt is!
Als ik je niet lees heb ik je niet gezien en ben je er ook niet!
Dan heb ik een antwoord op je vraag!
Link3 |sang a song

jonkie [Nov. 23rd, 2009|08:26 pm]
mushroomgirl_5
I used to think I realy was something! Now I know I was just starting...
Linksang a song

(no subject) [Nov. 10th, 2009|08:52 pm]
mushroomgirl_5
Ik begin gewoon opnieuw. Hier. Nu. Live.
Heb weer zin om te 'bloggen' over nieuwe dingen, over leuke dingen, over wereldschokkende dingen.
Maar waarschijnlijk zijn het dezelfde soort berichten die je hier gaat lezen. Echt veranderen doet een mens namelijk nooit... heb ik tot nu toe tenminste ervaren.
Maar who knows, maybe...
we'll see!
Linksang a song

navigation
[ viewing | most recent entries ]