?

Log in

Ik begin gewoon opnieuw. Hier. Nu. Live. Heb weer zin om te… - Can you see the circus? [entries|archive|friends|userinfo]
mushroomgirl_5

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 10th, 2009|08:52 pm]
mushroomgirl_5
Ik begin gewoon opnieuw. Hier. Nu. Live.
Heb weer zin om te 'bloggen' over nieuwe dingen, over leuke dingen, over wereldschokkende dingen.
Maar waarschijnlijk zijn het dezelfde soort berichten die je hier gaat lezen. Echt veranderen doet een mens namelijk nooit... heb ik tot nu toe tenminste ervaren.
Maar who knows, maybe...
we'll see!
LinkReply